Kehitämme | Puro Tekstiilihuoltopalvelut

Kehitämme

Meille ei riitä, että tekstiihuollon prosessimme, hygieninen laatumme ja toimitusvarmuutemme on jo maailman huippua. Haluamme olla parempia. Haluamme olla entistä enemmän mukana kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuollon tekstiiliprosesseja, jotta asiakkaidemme elintärkeät resurssit saadaan kohdistettua oikein.

Toimitamme asiakkaillemme joka päivä 125 000 tekstiiliä ja palvelemme sosiaali- ja terveydenhuoltoa alueella, joka kattaa lähes puolet suomalaisista. Meillä on merkittävä rooli suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon ketjussa ja sen onnistumisessa.

Kehitystyö alkaa asiakasymmärryksestä

Mitä paremmin tunnemme asiakkaidemme huolet ja tarpeet, sitä paremmin pystymme heitä myös palvelemaan. Siksi kehitämme jatkuvasti toimintamallejamme, joiden avulla pystymme kasvattamaan ymmärrystämme asiakkaidemme arjesta. 

Kun asiakasymmärryksemme kasvaa, oleellista on jalostaa tieto niin, että voimme hyödyntää sitä omassa toiminnassamme ja palvelujen kehittämisessä. Kehitämme tiedon kulkua organisaatiomme sisällä, jotta asiakasymmärrys tulee näkyviin kaikissa päätöksissämme tekstiilien hankinnasta kuljetusten seurantaan. 

Jatkuvaa prosessien ja toiminnan kehittämistä

Kehitämme tekstiilihuoltoprosessiamme ja sen yksityiskohtia jatkuvasti. Apuna kehittämistyössä käytämme Lean-menetelmiä ja -työkaluja. Vaikka prosessimme on jo huipputasoinen, tiedämme, että voimme olla yhä parempia. Seuraamme alamme teknologista kehitystä, ja poimimme parhaat innovaatiot omaan prosessiimme. 

Lähdemme innokkaasti mukaan kehitysprojekteihin yhdessä asiakkaidemme kanssa ja pilotoimme uusia ideoita.