Arvomme

Välittäminen

Purossa koko työyhteisön ja sen kaikkien jäsenten työhyvinvointi ja -turvallisuus kiinnostavat aidosti sekä johtoa, esimiehiä että työtovereita. Kaikkien onnistuminen on tärkeää ja sitä autetaan. Tietoa ja osaamista jaetaan ja ammattitaitoa kehitetään aktiivisesti.

Uusiutuva edelläkävijyys

Purossa kaikki tunnistavat kehittämistarpeita ennakoivasti ja kehittävät toimintaa jatkuvasti. Se kohdistuu erityisesti asiakkuuksien ja henkilöstön sekä ympäristövaikutuksen kannalta merkittävimpiin asioihin. Puro ja sen henkilöstö toimivat vastuullisesti.

Asiakastuntemus

Purossa koko henkilöstö ymmärtää omistaja-asiakkaiden tarpeet ja pitää niitä arvossa. Erityisen tärkeitä ja arvossa pidettäviä ovat taloudellisuus, hygienia ja toimitusvarmuus.

Avoimuus

Purossa toimitaan läpinäkyvästi yrityksestä omistaja-asiakkaiden suuntaan sekä yksiköiden ja toimintojen välillä ja niiden sisällä. Tietoa jaetaan avoimesti, aktiivisesti ja ennakoiden.

Laatu

Puron toimitukset ovat laadukkaita ja toiminta täsmällistä. Yhteistyö asiakkaan suuntaan toimii hyvin. Toiminta yrityksen sisällä on täsmällistä ja annetut lupaukset pidetään. Purolaiset tuntevat ylpeyttä yrityksestä ja omasta toiminnastaan.