Resurssinerous

Resurssinerompaa maailmaa rakentamassa

Autamme hoitamaan tavalla, joka säästää sekä ihmisten että luonnon resursseja

Suomalainen terveydenhuolto rankataan maailman terävimpään kärkeen erityisesti hinta-laatusuhteeltaan. Samaan aikaan niin julkiset kuin yksityiset toimijat tuntevat kestävyyskriisin tuoman paineen toiminnan kehittämiseksi.

Palvelemme sosiaali- ja terveydenhuoltoa alueella, joka kattaa lähes puolet suomalaisista. Tekstiilimme ovat sekä hoitajien että potilaiden mukana elämän merkittävissä hetkissä, syntymästä kuolemaan. Missiomme on auttaa hoitotyöntekijöitä tekemään työnsä noissa hetkissä mahdollisimman hyvin – tavalla, joka säästää sekä ihmisten että luonnon resursseja.

Resurssinerous pähkinänkuoressa

Sujuva virtaus

Tarpeenmukaiset tuotteet

Veloitus käytön mukaan

Yhteiskäyttötekstiilit

Kattava mallisto

Jatkuva kehitys

125 000 toimitettua tekstiiliä päivässä

suomalaista toiminta-alueella

toimipistettä

työntekijää

eri äidinkieltä

vakituisia työsuhteita

Ekologisin vaate on se, jota ei tarvitse valmistaa lainkaan 

Mitä enemmän tekstiilille kertyy käyttökertoja, sitä suuremman arvon se elämänsä aikana tuottaa. Parhaisiin tuloksiin pääsemme käyttäjien kanssa yhdessä suunnitelluilla, tarpeiden mukaan säädettävillä, laadukkaista materiaaleista valmistetuilla pitkäikäisillä yhteiskäyttötekstiileillä, joita käsittelemme vuodessa jopa 16 miljoonaa kiloa. Saman määrän pesemiseen 5 kg:n kotipyykkikoneella kuluisi 560 vuotta.

Toimivinkaan tekstiili ei hyllyllä hoitotyötä helpota

Kymmenet tuhannet ihmiset käyttävät tekstiilejämme päivittäin. Jos jokaiselle otettaisiin varmuuden vuoksi yksi ylimääräinen puhdas vaatekerta kaappiin odottamaan, katoaisi käytöstä samoin tein vaatevuori, jolla pyörittäisi ainakin yhtä suurta sairaalaa. Tekstiilien sujuvaa virtaa helpotamme muun muassa kehittämällä  automaatioratkaisuja työvaatejakeluun asiakkaiden tiloissa.

Sitoudumme kestävään kehitykseen YK:n tavoitteiden mukaisesti

Vuosina 2022–2024 vastuullisuustyömme painopisteenä on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kohdat 12. Vastuullista kuluttamista, 13. Ilmastotekoja sekä 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua. Toiminnassamme nämä jakautuvat seuraavasti:

Materiaalivastuullisuus
Vaikutamme tuotekehityksen ja hankintojen kautta tuotevalikoimamme valmistukseen, pitkäikäisyyteen, uudelleen käytettävyyteen ja kierrätettävyyteen. Tuotantoprosessissamme tavoitteena on veden ja kemikaalien kulutuksen optimointi.

Ilmastotyö
Erilaiset tilat ja prosessit eri toimipisteissämme mahdollistavat monenlaisia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäämme tavoitteellisesti myös energia- ja kuljetushankintojemme kautta puhtaampien energiamuotojen osuutta kulutuksesta.

Henkilöstöstä huolehtiminen
Varmistamme aktiivisen työkykyjohtamisen mallin kehittämisellä ja tavoitteellisella tapaturmien ehkäisemisellä, että henkilökuntamme voi hyvin, haluaa tehdä pitkän työuran ja pääsee kehittämään osaamistaan entistä laadukkaampien ja vastuullisempien palveluiden tuottamiseksi.

Vastuu asiakkaille
Hallitsemalla kokonaiskustannuksia varmistamme asiakkaillemme ennakoitavat ja kilpailukykyiset hinnat. Painotamme kehitystyössämme ratkaisuja, joilla varmistamme tekstiilihuoltopalveluiden huoltovarmuuden erilaisissa poikkeustilanteissa.

Kartamme hukkaa kaikissa muodoissaan – myös hinnoittelussamme

Meidän mallimme on veloittaa vuokraamistamme tekstiileistä käytön mukaan – ihan oikeasti toteutuneita tapahtumia. Se vaan on kaikin puolin selkeämpää ja suoraviivaisempaa.