Ilmoituskanava

Haluamme toimia oikein

Olemme vastuullisia ja pyrimme edistämään avoimuutta kaikessa liiketoiminnassamme arvojemme mukaisesti. Haluamme rohkaista henkilöstöä ja kaikkia sidosryhmien edustajia nostamaan esiin epäkohtia. Ilmoituskanava antaa mahdollisuuden ilmoittaa yrityksen toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä. Sen kautta voi raportoida havainnoista, joissa yritykseen liittyvä toiminta ei ilmoittajan mielestä noudata lakeja tai Puron toimintatapoja.

Ilmoita väärinkäytösepäilystä

Voit kertoa huolestasi ilmoituskanavan kautta. Ilmoituksen voit tehdä nimettömästi.

Lisätietoja löydät täältä:

Ilmoituskanavan kautta voit raportoida:

  • kirjanpito, sisäiset kirjanpitotarkastukset, tilintarkastukset sekä lahjonnan torjunta, pankki- ja talousrikokset tai
  • muut vakavat rikkomukset, jotka liittyvät yrityksen elintärkeisiin etuihin tai yksittäisten henkilöiden elämään tai terveyteen, kuten vakavat ympäristörikokset, suuret puutteet työpaikan turvallisuudessa ja erittäin vakava syrjintä tai häirintä.

llmoituskanavan kautta kenellä tahansa on mahdollisuus kertoa Puroa tai sen toimintaa koskevasta huolesta luottamuksellisesti ja nimettömästi. Puro on sitoutunut suojelemaan kaikkien henkilöiden oikeuksia ja yksityisyyttä, jotka tekevät ilmoituksen vilpittömässä mielessä. Palvelua ylläpitää ulkopuolinen kumppani, WhistleB.
Palvelu on täysin erillään Puron IT-järjestelmistä ja verkkopalveluista. WhistleB ei tallenna IP-osoitteita tai muita tietoja, joilla voisi tunnistaa ilmoituksen lähettäjän. Kaikki raportit ovat salattuja ja vain nimetyt henkilöt voivat purkaa ne. WhistleB ei voi purkaa ja lukea raportteja.

Tietosuoja

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy käsittelee henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679/EU) mukaisesti.

Ilmoituskanavan yhteydessä henkilötietojen käsittely perustuu rekisterin pitäjän lailliseen velvollisuuteen. Tämän menettelyn yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käytetään vain tässä selostettuihin tarkoituksiin. Näitä tietoja saavat käyttöönsä vain ne, joilla on tarve saada ne tietoonsa noudattaakseen lakia tai tapauksissa, joissa kyseessä on tärkeä yleinen etu.

Lisää tietoa kanavasta ja tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseen ovat täällä: Ilmoituskanava Puro Tekstiilihuoltopalvelut

 

Jätä ilmoitus