Puro Marttiina

Esimiestyössä tavoitteena on jatkuva parantaminen

Marttiina Korpelainen on noin kymmenen vuoden työurallaan tekstiilihuollon parissa työskennellyt muutamilla eri osastoilla ja edennyt leikkaustekstiiliosaston lähiesimieheksi. Uudet haasteet ja koulutusmahdollisuudet motivoivat kehittämään sekä yrityksen toimintoja että omaa osaamista.

Marttiina vastaa Purossa leikkaustekstiiliosaston päivittäisestä toiminnasta. Osastolla käsitellään kaikki asiakkaiden steriloidut leikkaustekstiilit: lajitellaan, tarkastetaan, viikataan, steriloidaan ja lähetetään asiakkaalle. Vaikka osasto on pieni, steriilejä tekstiilejä käyttävä asiakaskunta on laaja ja vastuu standardien mukaisesta lopputuloksesta suuri.

– Kun puhutaan steriileistä tekstiileistä, on erittäin tärkeää, että ne käsitellään kaikkien ohjeiden ja standardien mukaan. Laadusta tinkiminen vaarantaisi potilasturvallisuuden, Marttiina sanoo.

Marttiinan alaisena on tällä hetkellä kymmenenkunta työntekijää, joiden työnhyvinvointi, ohjaaminen ja perehdyttäminen ovat hänen vastuullaan. Esimiestyössä yksi hänen vahvuuksistaan on kyky kommunikoida erilaisten persoonien kanssa.

– Hyvät vuorovaikutustaidot ovat esimiesasemassa tärkeä asia. Siinä on aina kehitettävää, että osaa kommunikoida eri ihmisten kanssa, ymmärtää ja tulee ymmärretyksi ja pystytään avoimesti keskustelemaan työasioista.

Purossa on hyvät etenemismahdollisuudet

Marttiina on koulutukseltaan vaatetusompelija. Ura terveydenhuollon tekstiilien parissa alkoi 2012 ja hän on kerännyt kokemusta leimaamosta, ompelimosta sekä leikkaustekstiiliosastolta. Pari vuotta sitten leikkaustekstiiliosastolla avautui esimiespaikka, jonka näin hyvänä etenemismahdollisuutena.

– On hienoa, että etenemismahdollisuudet ovat hyvät, vaikka ei olisi ollut talossa kymmeniä vuosia.

Marttiina on hyvin motivoitunut kehittymään, sekä organisoimaan ja kehittämään työtään. Hän kävi Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksen ja suoritti Green Belt -sertifikaatin. Koulutus antaa valmiuksia ja työkaluja prosessien jatkuvaan kehittämiseen. Tämä osaaminen tukee yrityksen strategiassa olevaa jatkuvaa toiminnan kehittämistä.

– Koulutuksesta on hyötyä ongelmanratkaisussa ja tilastojen analysoinnissa. Se oli mielenkiintoinen uusi aluevaltaus, joka auttaa päivittäisessä työssä ja prosessien kehittämisessä, Marttiina sanoo.

Osana Lean-koulutusta hän teki projektityön, joka auttoi parantamaan merkittävästi työn tehokkuutta.

– Projektissani keskityttiin työpisteeseen, jossa viikataan takkia, ja etsittiin keinoja nopeuttaa ja parantaa prosessin läpimenoa. Olen tyytyväinen, että saan jatkuvasti oppia uutta ja kehittyä työn ohessa.

Puro MarttiinaKuka?
Marttiina Korpelainen
Leikkaustekstiiliosaston lähiesimies
Harrastukset: Käsityöt, niin virkkaaminen kuin ompelu sekä koru- ja helmityöt, lasten kanssa touhuaminen, ja digitaalinen pelaaminen