Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset julkaistu

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on tärkeä osa kehittymistä. Puron vastavalmistuneessa asiakastyytyväisyyskyselyssä ääneen pääsivät päättäjät, tilaajat, osaston/yksikön vastuuhenkilöt sekä tekstiilien käyttäjät. Tutkimukseen osallistui 1256 vastaajaa.

Vaikka hyvinvointialueuudistus on tuonut muutoksia toimintaan, on Puro suoriutunut asiakkaittensa mielestä tehtävässään kokonaisuudessaan hyvin. Kouluarvosanaksi muodostui tänä vuonna hieman aiempaa matalampi keskiarvo 7,9. Vuoden 2022 vastaavassa kyselyssä keskiarvo oli 8,1.

Parhaiten Puro on onnistunut laskutuksen oikeellisuudessa, asiakaspalvelun laadussa, henkilöstön tavoitettavuudessa sekä yhteistyön sujuvuudessa. Tuoteryhmittäin onnistujiin kuuluivat siivoustekstiilit, leikkaustekstiilit, potilasvaatteet sekä liinavaatteet (toimivuus käytössä).

”On hienoa, että asiakaspalvelu sai hyvää palautetta ja pääsääntöisesti tuotteisiin ollaan tyytyväisiä. Yhteistyö Puron kanssa koettiin hyväksi”, Puron varatoimitusjohtaja Sanna Malaska kiteyttää kyselyn tuloksia.

Kehittämiskohteiksi kyselyssä nostettiin mm. ratkaisukeskeisyys sekä toimitusten vastaaminen tilattuihin määriin. Malaskan mukaan jatkossa keskitytään kehittämään mm. reklamaatioiden käsittelyä sekä tuotteiden valintaan liittyvää opastusta.

Mielikuvat positiivisia

Puron tavoitteena on ollut parantaa palveluprosessia, toimitusvarmuutta ja asiakasymmärrystä sekä kehittää toimintaansa jatkuvasti. Jopa 35 prosenttia vastaajista oli havainnut toiminnan parantuneen viimeisen vuoden aikana.

Asiakastyytyväisyyskyselystä selvisi myös se, että vastaajien spontaanit mielikuvat Purosta olivat pääosin positiivisia. Mielikuvat liittyivät erityisesti puhtauteen ja luotettavuuteen, mikä on tietenkin Puron brändin kannalta erinomainen asia.