Merkityksellistä yhteiskunnalle ja työntekijöille – monimuotoinen ja hyvinvoiva henkilöstö on Puron toiminnan sydän

Kolme toimipistettä, 400 työntekijää, 24 äidinkieltä – tästä syntyy joukko, joka käsittelee 125 000 tekstiiliä päivässä ja pitää omalta osaltaan suomalaisen terveydenhuollon rattaat pyörimässä.

Puro ei ole merkityksellinen työpaikka pelkästään yhteiskunnalle kriittisen työtehtävänsä takia: se myös tarjoaa ensikosketuksen työelämään usealle nuorelle ja maahan muuttaneelle ihmiselle. Määräaikaisten kausitöiden lisäksi Puro mahdollistaa esimerkiksi useita opintoihin liittyviä harjoitteluita ja ponnahduslaudan oman työidentiteetin löytämiselle ja työelämässä kehittymiselle – joko muualla tai Puron sisällä jatkaen.

– Erilaisuus on ehdottomasti työyhteisömme rikkaus, ja olemme ylpeitä voidessamme työllistää ihmisiä eri kansallisuuksista ja ikäluokista. Teemme yhteistyötä monien oppilaitosten ja maahanmuuttajien työllistämistä edistävien toimijoiden kanssa, ja usein saatammekin olla ensimmäinen työpaikka nuorelle työntekijälle tai maahanmuuttajalle, joka ei ole koskaan ollut Suomessa töissä. Hyvin usein myös maahanmuuttajataustaiset henkilöt suosittelevat Puroa työpaikkana toiselle. Tämä jos joku on meille onnistumisen merkki, henkilöstöjohtaja Suvi-Maarit Kario sanoo.

Moni myös jatkaa työuraansa Purolla, eikä monikulttuurisuus ole harvinaista asiantuntijatehtävissäkään. Kaiken kaikkiaan Puron 400 työntekijästä 40 % puhuu muuta kuin suomea äidinkielenään. Monimuotoisuus ja erilaisten ihmisten työllistäminen on paitsi tärkeä osa Puron identiteettiä, myös sosiaalista vastuuta.

– Työpaikkojen ja mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille ikään, sukupuoleen tai taustoihin katsomatta on ehdottomasti tärkeä osa toimintaamme. Jos yrityksen tarve ja työntekijän halu kehittää osaamistaan kohtaavat, olemme valmiita tukemaan työntekijöiden koulutusta ja kehitystä niin pitkälle kuin he itse haluavat. Ei ole mitenkään harvinaista, että nuori tai Suomeen muuttanut henkilö kasvaa ajan myötä esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin. Tällaiset kasvutarinat ovat aina upeita, ja totta kai haluamme, että ihmiset viihtyvät Purolla töissä mahdollisimman pitkään.

Pitkät työsuhteet Purolla ovatkin enemmän sääntö kuin poikkeus, ja 40-palvelusvuosikahveja juhlitaankin lähes joka vuosi. Vaikka Purolla onkin esimerkiksi reilusti lakisääteistä kattavampi työterveyshuolto sekä työmatka- ja liikunta/kulttuuriedut, ei Kario koe pitkien työsuhteiden salaisuuden piilevän eduissa tai numeroissa, vaan työn merkityksellisyydessä, hyvässä johtamisessa ja työhyvinvoinnista huolehtimisessa. Tavoitteena on, että töihin on kiva tulla ja että työt sujuvat.

– Olemme matalahierarkinen ja avoin organisaatio, jossa kaikkien kanssa voidaan keskustella ilman rajoja ja pelkoa. Tämä on johtanut siihen, että ihmiset uskaltavat tulla matalalla kynnyksellä kertomaan epäkohdista ja puutteista, joihin reagoimme aina mahdollisimman nopeasti. Meillä on esimerkiksi asetettu tavoitteeksi nollatoleranssi epäasialliseen käytökseen ja kiusaamiseen, jota on edistetty aktiivisesti muun muassa organisaatiopsykologin avulla.

Jos katsotaan työsuhteiden keston lisäksi myös henkilöstökyselyitä, on Puron työtyytyväisyys hyvällä tolalla, eikä vähiten yhteisöllisyyden ja tasapainoisen työn vuoksi.

– Henkilöstö on meidän toimintamme sydän ja myös tärkeimpiä kanavia uusien työntekijöiden löytämiseksi. Säännöllisten henkilöstökyselyiden tulosten perusteella työtyytyväisyys on todella korkea ja moni on valmis suosittelemaan meitä työnantajana. Pyrimme hyvään tasapainoon työn ja vapaa-ajan välillä. Uskomme, että pitkäjänteinen hyvinvointi on paljon tärkeämpää kuin se, että kaikki olisivat koko ajan tavoitettavissa. On mahtavaa nähdä, että tämä ajattelu näkyy tyytyväisenä ja hyvinvoivana henkilöstönä.